Boisko przy SP 2 zaprojektowano z nawierzchnią ze sztucznej trawy
uniwersalnej zapewniającej możliwość gry w różne dyscypliny.
Boisko to, o różnym przeznaczeniu posiada następujące wymiary:

- boisko większe do piłki ręcznej oraz siatkówki -- 20x40 m,

- boisko do koszykówki -- 14x26 m,

- cała nawierzchnia pokryta sztuczną trawą ma wymiary 37x44 m zapewnia grę w piłkę nożną drużyn 5 osobowych.

Cały teren oświetlony jest latarniami zamontowanymi na 4 słupach. Oświetlenie to zapewnia korzystanie z obiektu po zachodzie słońca.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z GMINNEJ SALI SPORTOWEJ I BOISK PRZY SP 1, SP 2 ORAZ PRZY
UL. WYZWOLENIA 54

 

BRUTTO

1.  osoby  legitymujące się Kartą Dużej Rodziny

BEZPŁATNIE

2. sala sportowa, szatnia, natryski, antresola oraz boisko sportowe (2 godziny)

7,00 zł

3. sala sportowa, szatnia, natryski - grupy zorganizowane (2 godziny)

90,00 zł

4. antresola - grupy zorganizowane (godzina)

40,00 zł

5. boisko sportowe - grupy zorganizowane (1 godzina)

70,00 zł

6. kort tenisowy - dorośli (1 godzina)

20,00 zł

7. kort tenisowy - młodzież i studenci za okazaniem odpowiedniej legitymacji
(1 godzina)

8,00 zł

8. siłownia (1 godzina)

7,00 zł

9, karnet wstępu na siłownię (5 wejść)

25,00 zł

10. szatnia, natryski (grupy zorganizowane)

35,00 zł

11. opłata za światło w czasie korzystania z boiska  (1 godzina)

17,00 zł

12. opłata za światło w czasie korzystania z boiska - kluby sportowe niezrzeszone w marklowickich klubach sportowych (1 godzina)

40,00 zł

13. dzieci i młodzież szkolna zamieszkała w Marklowicach do ukończenia 18 lat

BEZPŁATNIE