Od początku 2021 r. PSZOK będzie czynny w każdą środę w godzinach od 700 do 1700 oraz w wybrane dni miesiąca w godzinach od 700 do 1400

Aktualne terminy PSZOK dostepne tutaj --->>>

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

● papier,
● tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● urządzenia zawierające freony,
● zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
● przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
● rozpuszczalniki,
● kwasy,
● alkalia,
● odczynniki fotograficzne,
● środki ochrony roślin,
● oleje i tłuszcze jadalne,
● farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
● detergenty,
● odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
● odpady wielkogabarytowe,
● odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
● tekstylia i odzież
● bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów,

Świadczymy usługę wywozu nieczystości płynnych. Koszt 90zł. Wywóz można zgłaszać telefonicznie 32 455 02 92

Zgłoszenia w sprawach związanych z bezdomnymi zwierzętami Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 32 455 02 92
gzgk.marklowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawuje
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Rybnik ul. Majątkowa 42
44-200 Rybnik
tel. 32 42 46 299
Zwierzęta dzikie i łowne Koło Łowieckie Pod Klonem
Jerzy Bujok
W zakresie usuwania i utylizacji padłych zwierząt domowych i leśnych z pasa drogowego dróg gminny w Gminie Marklowice Intervet 32 454 72 88

Dla osób legitymujących się KARTĄ DUŻEJ RODZINY wprowadzony został nowy cennik opłat za korzystanie z obiektów należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Marklowice nr 0050.42/2015 z dnia 28.07.2015 roku