Od poniedziałku 18.12.2023 roku można się już ślizgać na lodowisku znajdującym się na ternie Gminnego Centrum Rekreacji - Słoneczna Wyspa.

Ze względu na okres świąteczno-noworoczny w miesiącu grudniu lodowisko będzie czynne w dniach: 18.12 - 22.12 oraz 27.12-30.12

Od nowego roku wstęp na lodowisko w stałych porach od poniedziałku do soboty od 10:00 do 19:00, W niedzielę od 12:00 do 19:00.

W dni świąteczne lodowisko jest nieczynne.

Cennik nie uległ zmienie.

  • osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny BEZPŁATNIE
  • dzieci do 7 lat BEZPŁATNIE
  • dzieci od 8 lat oraz studenci do 25 roku życia (45 minut) 1,50 zł
  • dorośli (45 minut) 3,50 zł
  • zorganizowane grupy szkolne z Marklowic pod opieką pedagoga do godziny 16:00 BEZPŁATNIE

Wypożyczenie łyżew 

  • dzieci do 7 lat 2,50 zł
  • dzieci od 8 lat oraz studenci do 25 roku życia (45 minut) 2,50 zł
  • dorośli (45 minut) 4,50 zł

Szlifowanie łyżew 5,00 zł

Poniżej przedstawiamy listę okręgów odśniezania z podziałem na obowdy. Odśniezanie każdego z obwodu trwa około 4 godziny. Drogi są odśnieżane w kolejności ustalonej z każdą z firm. 

Odśnieżane są tylko drogi gminne. Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (Wiosny Ludów, Szymanowskiego) oraz wojewódzkich ( Wyzwolenia) odpowiedzialny jest zarządca tych dróg. 

Numer kontaktowy do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim 32 451 76 07, Wojewódzki Zarząd Dróg - Województwa Śląskiego 32 78 19 211

Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 32 455 02 92.

OKRĘGI ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH 2023/2024

I OBWÓD ODŚNIEŻANIA

Usługi agrotechniczne Jadwiga Kotula

1. Zana                                  

2. Wiśniowa                        

3. Kormoranów                 

4. Cmentarna                   

5. Jabłoniowa                     

6. Ogrodowa                    

7. Brzozowa                      

8. Rolnicza

9. Słoneczna

10. Długa

11. Rzemieślnicza

12. Jankowicka

13. Kwiatowa

14. Stroma

15. Świerkowa

16. Lipowa

17. Boczne w/w ulic będące własnością gminy

 

II OBWÓD ODŚNIEŻANIA

PIMAR Marek Piechoczek

1. Leśna                              

2. Jarzębinowa                  

3. Bukowa                           

4. Wantuły                        

5. Mokra                              

6. Orla                                   

7. Widokowa                      

8. Osiedle kolorowe

9. Boczna                           

10. Spacerowa

11. Prosta

12. Nowa

13. Działkowa

14. Środkowa

15. Zielona

16. Astrów

17. Sportowa

18. Bławatkowa

19. Pawła Musioła

20. Boczne w/w ulic będące  własnością gminy

 

III OBWÓD ODŚNIEŻANIA

DAW TECH Dawid Tlołka

1. Porzeczkowa

2. Goplany

3. Gajowa

4. Kanarkowa

5. Okrężna

6. Stawowa

7. Krótka

8. Cicha

9. Kilińskiego

10. Krakusa

11. Strażacka

12. Zgody

13. Fiołkowa

14. Wąska

15. Spokojna

16. Michała Mroza

17. Dębowa

18. Kręta

19. Boczne w/w ulic będące własnością  gminy

20. Boczna Szymanowskiego

Od początku 2021 r. PSZOK będzie czynny w każdą środę w godzinach od 700 do 1700 oraz w wybrane dni miesiąca w godzinach od 700 do 1400

Aktualne terminy PSZOK dostepne tutaj --->>>

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

● papier,
● tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
● szkło,
● lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
● urządzenia zawierające freony,
● zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
● zużyte baterie i akumulatory,
● zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
● przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
● rozpuszczalniki,
● kwasy,
● alkalia,
● odczynniki fotograficzne,
● środki ochrony roślin,
● oleje i tłuszcze jadalne,
● farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
● detergenty,
● odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
● odpady wielkogabarytowe,
● odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
● tekstylia i odzież
● bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów,

Zgłoszenia w sprawach związanych z bezdomnymi zwierzętami Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (w godzinach pracy)
tel. 32 455 02 92
gzgk.marklowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawuje
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Rybnik ul. Majątkowa 42
44-200 Rybnik
tel. 32 42 46 299
Zwierzęta dzikie i łowne Koło Łowieckie Pod Klonem
W zakresie usuwania i utylizacji padłych zwierząt domowych i leśnych z pasa drogowego dróg gminny w Gminie Marklowice Intervet 32 4727743

Po godzinach pracy wszelkie zgłoszenia powinne być zgłaszane pod numerem 112