Boisko sportowe przy SP 2

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ SALI SPORTOWEJ I BOISK PRZY SP 1, SP 2 ORAZ SP 3 W MARKLOWICACH

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ SALI SPORTOWEJ I BOISK PRZY SP 1, SP 2 ORAZ SP 3 W MARKLOWICACH

BRUTTO 1. osoby  legitymujące się Kartą Dużej Rodziny BEZPŁATNIE 2. sala sportowa, szatnia, natryski, antresola oraz boisko sportowe (2 godziny) 5,00 zł 3. sala sportowa, szatnia, natryski – grupy zorganizowane (2 godziny) 70,00 zł 4. antresola – grupy zorganizowane (2 godziny) 35,00 zł 5. boisko […]

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dla osób legitymujących się KARTĄ DUŻEJ RODZINY wprowadzony został nowy cennik opłat za korzystanie z obiektów należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Marklowice nr 0050.42/2015 z dnia 28.07.2015 roku