Aktualności

BEZDOMNE ZWIERZĘTA NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

BEZDOMNE ZWIERZĘTA NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

Zgłoszenia w sprawach związanych z bezdomnymi zwierzętami Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 32 455 02 92 gzgk.marklowice.pl gzgk@marklowice.pl Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik ul. Majątkowa 42 44-200 Rybnik tel. 32 42 46 299 Zwierzęta dzikie i łowne Koło Łowieckie Pod Klonem […]