Aktualności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Monitoring wizyjny dotyczy obiektów należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Akcja Zima 2018/2019

Akcja Zima 2018/2019

W związku z rozpoczęciem Akcji Zima informujemy mieszkańców naszej gminy o warunkach utrzymania dróg gminnych. W naszej gminie istnieją trzy okręgi odśnieżania. Czas odśnieżania jednego okręgu zajmuje 3-3,5 godziny. Na dany okręg przypada jeden podmiot z ciągnikiem z pługiem. Z powyższym prosimy o wyrozumiałość, gdyż […]

WYNAJEM- GMINNY OŚRODEK SPORTU

WYNAJEM- GMINNY OŚRODEK SPORTU

W Gminnym Ośrodku Sportu istnieje możliwość wynajęcia sali na organizację imprez okolicznościowych. Więcej informacji pod numerem telefonu 32 455 0292

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Informujemy, iż wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się raz w miesiącu, popiołu raz w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy : czerwiec, sierpień – brak wywozu), odpadów selektywnych raz w miesiącu, odpadów zielonych (tj. trawa, liście, gałęzie – odbiór nie więcej […]

Wynajem namiotu

Wynajem namiotu

Cena wynajmu za jeden dzień całego namiotu o wymiarach 12,5m x 30m wynosi 4 920,00zł istnieje możliwość wynajmu pojedynczych segmentów.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 9,50 zł. miesięcznie od mieszkańca. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości […]

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Marklowicach zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 9 jest czynny w poniedziałki i czwartki od godziny 7.00 – 17.00. Tam można pobrać dodatkowe worki do segregacji odpadów. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać […]

CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BRUTTO 1. Koszenie trawy – kosiarki spalinowe 66,00 zł – ciągnik + kosiarka rotacyjna 108,00 zł – kosiarka typu „MULCZER” 132,00 zł 2. Aeracja/wertykulacja 117,00 zł 3. Odśnieżanie – ciągnikiem powyżej 50 KM 126,00 zł – ciągnikiem do 40 KM 90,00 zł – odśnieżanie + […]

BEZDOMNE ZWIERZĘTA NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

BEZDOMNE ZWIERZĘTA NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

Zgłoszenia w sprawach związanych z bezdomnymi zwierzętami Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej tel. 32 455 02 92 gzgk.marklowice.pl gzgk@marklowice.pl Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik ul. Majątkowa 42 44-200 Rybnik tel. 32 42 46 299 Zwierzęta dzikie i łowne Koło Łowieckie Pod Klonem […]