CENNIK WSTĘPU NA LODOWISKO

CENNIK WSTĘPU NA LODOWISKO
BRUTTO
1. Cennik wstępu na lodowisko
– osoby  legitymujące się Kartą Dużej Rodziny BEZPŁATNIE
– dzieci do 7 lat BEZPŁATNIE
– dzieci od 8 lat oraz studenci do 25 roku życia (45 minut) 1,50 zł
– dorośli (45 minut) 3,50 zł
– zorganizowane grupy szkolne z Marklowic pod opieką pedagoga do godziny 16:00 BEZPŁATNIE
2. Wypożyczenie łyżew
– dzieci do 7 lat 2,50 zł
– dzieci od 8 lat oraz studenci do 25 roku życia (45 minut) 2,50 zł
– dorośli  (45 minut) 4,50 zł
3. Szlifowanie łyżew 5,00 zł