Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Monitoring wizyjny dotyczy obiektów należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej