CENNIK WSTĘPU NA LODOWISKO

CENNIK WSTĘPU NA LODOWISKO
Cennik wstępu na lodowisko
– dzieci do 7 lat
– dzieci od 8 lat oraz studenci do 25 roku życia 1,50zł
– dorośli 3,50zł
– zorganizowane grupy szkolne z Marklowic pod opieką pedagoga do godziny 16
Wypożyczenie łyżew
– dzieci do 7 lat 2,50zł
– dzieci oraz studenci do 25 roku życia 2,50 zł
– dorośli 4,50zł
3. Szlifowanie łyżew 5,00zł