CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  Cena brutto
1. Koszenie trawy  
– kosiarki spalinowe 66,00
– ciągnik + kosiarka rotacyjna 108,00zł
– kosiarka typu „MULCZER” 132,00zł
2. Aeracja/wertykulacja 117,00zł
3. Odśnieżanie  
– ciągnikiem powyżej 50 KM 126,00zł
– ciągnikiem do 40 KM 90,00zł
– odśnieżanie + posypywanie ciągnikiem powyżej 50 KM 162,00zł
– odśnieżanie + posypywanie ciągnikiem do 40 KM 114,00zł
4. Oprysk środkami ochrony roślin 120,00zł
5. Ciągnik + rozrzutnik (rozsypywanie materiałów sypkich) 144,00zł
6. Ciągnik z TUREM (załadunek) lub z przyczepą 135,00zł
7. Zamiatanie zamiatarką (ciągnik + zamiatarka) 132,00zł
8. Wywóz nieczystości płynnych ciągnikiem w ilości do 4m3 90,00zł
9. Glebogryzarka 135,30zł
10. Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków (wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń oczyszczalni) 50,00zł
11. Usługa koparką 80,00zł
12. Naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków 84,00zł
13. Kopanie rowu łyżką skarpową 55,00 zł
14. Pielęgnacja drzew piłą mechaniczną 97,20 zł
15. Koszenie kosiarką samojezdną 118,80 zł
16. Usługa rębakiem 150,00 zł
17. Czyszczenie sieci kanalizacyjnych urządzeniem WUKO ssąco-płuczącym 162,00 zł
18. Dojazd 50,00 zł