CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

CENNIK USŁUG ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
BRUTTO
1. Koszenie trawy
– kosiarki spalinowe 66,00 zł
– ciągnik + kosiarka rotacyjna 108,00 zł
– kosiarka typu „MULCZER” 132,00 zł
2. Aeracja/wertykulacja 117,00 zł
3. Odśnieżanie
– ciągnikiem powyżej 50 KM 126,00 zł
– ciągnikiem do 40 KM 90,00 zł
– odśnieżanie + posypywanie ciągnikiem powyżej 50 KM 162,00 zł
– odśnieżanie + posypywanie ciągnikiem do 40 KM 114,00 zł
4. Oprysk środkami ochrony roślin 120,00 zł
5. Ciągnik + rozrzutnik (rozsypywanie materiałów sypkich) 144,00 zł
6. Ciągnik z TUREM (załadunek) lub z przyczepą 135,00 zł
7. Zamiatanie zamiatarką (ciągnik + zamiatarka) 132,00 zł
8. Wywóz nieczystości płynnych ciągnikiem w ilości do 4m3 90,00 zł
9. Glebogryzarka 135,30 zł
10. Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków (wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń oczyszczalni) – oczyszczalnia zainstalowana z programu gminnego 50,00 zł
11.  Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków (wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń oczyszczalni) – oczyszczalnie zainstalowane poza programem gminnym 70,00 zł
12. Usługa koparką 80,00 zł
13. Naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków zainstalowanej z programu gminnego 84,00 zł
14. Kopanie rowu łyżką skarpową 55,00 zł
15. Pielęgnacja drzew piłą mechaniczną 97,20 zł
16. Koszenie kosiarką samojezdną 118,80 zł
17. Usługa rębakiem 150,00 zł
18. Czyszczenie sieci kanalizacyjnych urządzeniem WUKO ssąco-płuczącym 162,00 zł
19. Dojazd 50,00 zł