CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ SALI SPORTOWEJ I BOISK PRZY SP 1, SP 2 ORAZ SP 3 W MARKLOWICACH

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNEJ SALI SPORTOWEJ I BOISK PRZY SP 1, SP 2 ORAZ SP 3 W MARKLOWICACH
BRUTTO
1. osoby  legitymujące się Kartą Dużej Rodziny BEZPŁATNIE
2. sala sportowa, szatnia, natryski, antresola oraz boisko sportowe (2 godziny) 5,00 zł
3. sala sportowa, szatnia, natryski – grupy zorganizowane (2 godziny) 70,00 zł
4. antresola – grupy zorganizowane (2 godziny) 35,00 zł
5. boisko sportowe – grupy zorganizowane (1 godzina) 50,00 zł
6. kort tenisowy – dorośli (1 godzina) 14,00 zł
7. kort tenisowy – młodzież i studenci za okazaniem odpowiedniej legitymacji
(1 godzina)
6,00 zł
8. siłownia (1 godzina) 6,00 zł
9, karnet wstępu na siłownię (5 wejść) 20,00 zł
10. szatnia, natryski (grupy zorganizowane) 26,00 zł
11. opłata za światło w czasie korzystania z boiska  (2 godziny) 15,00 zł
12. opłata za światło w czasie korzystania z boiska – kluby sportowe niezrzeszone w marklowickich klubach sportowych (2 godziny) 25,50 zł
13. dzieci i młodzież szkolna zamieszkała w Marklowicach do ukończenia 18 lat BEZPŁATNIE

 

CENNIK KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWEJ NA ORGANIZACJĘ IMPREZ INNYCH NIŻ SPORTOWE

 

korzystanie z sali sportowej 210,00 zł (godzina) do 1 680,00 zł (dzień)
korzystanie z antresoli 60,00 zł (godzina) do 480,00 (dzień)