CENNIK KORZYSTANIA Z GMINNEGO OŚRODKA SPORTU

CENNIK KORZYSTANIA Z GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
  BRUTTO
1. boisko (rozegranie 1 meczu – 3 godziny) – udostępnienie bazy sportowej na działalność klubów sportowych, szkół i stowarzyszeń gminy Marklowice 60,00 zł
2. boisko (rozegranie 1 meczu – 3 godziny) – udostępnienie bazy sportowej na działalność na pozostałą działalność sportową – pozostałe 630,00 zł
4. sauna (45minut) 8,00 zł
5. karnet na 4 wejścia w miesiącu 28,00 zł
7. światło górne boisko kluby sportowe, szkoły i stowarzyszenia gminy Marklowice (godzina) 5,00 zł
8. światło górne boisko pozostali (godzina) 20,00 zł