CENNIK KORZYSTANIA Z GMINNEGO OŚRODKA SPORTU

CENNIK KORZYSTANIA Z GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
1. boisko (rozegranie 1 meczu) udostępnienie bazy sportowej na działalność sportową klubów sportowych, szkół i stowarzyszeń gminy Marklowice 20,00zł
2. boisko (rozegranie 1 meczu) udostępnienie bazy sportowej na pozostałą działalność sportową – pozostałe 210,00zł
3. sauna godz 10.00 – 16.00 3,50zł
4. sauna godz 16.00 – 22.00 5,50zł
5. karnet na 8 wejść w miesiącu godz 10.00 – 16.00 22,00zł
6. karnet na 8 wejść w miesiącu godz 16.00 – 22.00 36,00zł
7. światło górne boisko kluby sportowe, szkoły i stowarzyszenia gminy Marklowice 5,00zł
8. światło górne boisko – pozostali 20,00zł
Wynajem Sali widokowej 40,00 zł / godz nie więcej niż 240,00